Trang chủ | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Tin tức | Liên lạc
  • English - US
  • English - UK
  • French - Fr
  • Vietnamese - VN
  • Chinese - CN
  • Japanese - JP
  • Korean - KO
  • Deutsch - DE
  • Italian - IT
http://www.rostaingtannery.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/Tannery01.jpglink
http://www.rostaingtannery.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/Tannery02.jpglink
http://www.rostaingtannery.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/Tannery03.jpglink
http://www.rostaingtannery.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/Tannery04.jpglink
http://www.rostaingtannery.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/Tannery05.jpglink
http://www.rostaingtannery.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/Tannery06.jpglink
http://www.rostaingtannery.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/Tannery07.jpglink
http://www.rostaingtannery.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/Tannery08.jpglink
http://www.rostaingtannery.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/Tannery09.jpglink
http://www.rostaingtannery.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/2918773551831vacuum1.jpglink
http://www.rostaingtannery.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/5885809957292dryer.jpglink
http://www.rostaingtannery.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/7542294705723spray.jpglink
http://www.rostaingtannery.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/5989097948244embosse.jpglink
http://www.rostaingtannery.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/2501938261015boiler.jpglink
http://www.rostaingtannery.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/3397809798356Sampledrums.jpglink

’Hãy để mỗi người làm công việc mà họ biết làm’ - trích từ Aristote

Từ năm 1789, da đã ở trong lòng gia đình Rostaing tại Pháp, bí quyết thuộc da của nhà Rostaing đã được chuyển đến châu Á, tại Việt Nam.

Xưởng thuộc da chuyên sản xuất những loại da mềm dùng cho may mặc găng tay và quần áo.

Từ năm 1789, da đã ở trong lòng gia đình Rostaing tại Pháp, bí quyết thuộc da của nhà Rostaing đã được chuyển đến châu Á, tại Việt Nam.

Xưởng thuộc da chuyên sản xuất những loại da mềm dùng cho may mặc găng tay và quần áo.

Từ năm 1789, da đã ở trong lòng gia đình Rostaing tại Pháp, bí quyết thuộc da của nhà Rostaing đã được chuyển đến châu Á, tại Việt Nam.

Xưởng thuộc da chuyên sản xuất những loại da mềm dùng cho may mặc găng tay và quần áo.

Từ năm 1789, da đã ở trong lòng gia đình Rostaing tại Pháp, bí quyết thuộc da của nhà Rostaing đã được chuyển đến châu Á, tại Việt Nam.

Nhờ vào những máy móc công nghiệp có hiệu năng cao, da của chúng tôi có thể đáp ứng các tiêu chuẩn Châu Âu

Từ năm 1789, da đã ở trong lòng gia đình Rostaing tại Pháp, bí quyết thuộc da của nhà Rostaing đã được chuyển đến châu Á, tại Việt Nam.

Nhờ vào những máy móc công nghiệp có hiệu năng cao, da của chúng tôi có thể đáp ứng các tiêu chuẩn Châu Âu

Từ năm 1789, da đã ở trong lòng gia đình Rostaing tại Pháp, bí quyết thuộc da của nhà Rostaing đã được chuyển đến châu Á, tại Việt Nam.

Một truyền thống thuộc da sinh thái

Từ năm 1789, da đã ở trong lòng gia đình Rostaing tại Pháp, bí quyết thuộc da của nhà Rostaing đã được chuyển đến châu Á, tại Việt Nam.

Một truyền thống thuộc da sinh thái

Từ năm 1789, da đã ở trong lòng gia đình Rostaing tại Pháp, bí quyết thuộc da của nhà Rostaing đã được chuyển đến châu Á, tại Việt Nam.

Một truyền thống thuộc da sinh thái

Từ năm 1789, da đã ở trong lòng gia đình Rostaing tại Pháp, bí quyết thuộc da của nhà Rostaing đã được chuyển đến châu Á, tại Việt Nam.

Contact sent done

Thanks for your enquiry. We will contact you shortly.

Hello Akan

Chúc thành công

Hello Akan

Chúc thành công

Hello Akan

Chúc thành công

Web Links

Rostaing technic : www.rostaingtechnic.comHigh performance coating process, with latex, PVC, nitrile and more Rostaing vietnam : www.rostaingvietnam.comGarden, safety, sports and casual gloves, Garment's confection, High range of hand crafted leather bags

Hello Akan

Chúc thành công

’Hãy để mỗi người làm công việc mà họ biết làm’ - trích từ Aristote Xưởng thuộc da chuyên sản xuất những loại da mềm dùng cho may mặc găng tay và quần áo. Xưởng thuộc da chuyên sản xuất những loại da mềm dùng cho may mặc găng tay và quần áo. Xưởng thuộc da chuyên sản xuất những loại da mềm dùng cho may mặc găng tay và quần áo. Nhờ vào những máy móc công nghiệp có hiệu năng cao, da của chúng tôi có thể đáp ứng các tiêu chuẩn Châu Âu Nhờ vào những máy móc công nghiệp có hiệu năng cao, da của chúng tôi có thể đáp ứng các tiêu chuẩn Châu Âu Một truyền thống thuộc da sinh thái Một truyền thống thuộc da sinh thái Một truyền thống thuộc da sinh thái Contact sent done Hello Akan Hello Akan Hello Akan Web Links Hello Akan